Gujarat State Billiards Association ...

 

 

:: address ::

"Devashish", 2nd Floor, Sardar Patel Nagar, C.G.Road

Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006 - Gujarat - INDIA

Tel.: +91 79 26426878

FAX: +91 79 26569132

e-mail: abhishekjshah@hotmail.com

 

President

Abhishek J. Shah

Vice Presidents

Aditya Chokshi

Secretary

Shamik Shah

Treasurer

Meharzad Bhagwagar

Executive Members

Nilkamal H. Vakil

Ashit Parikh

Parthiv Jhaveri

Raju J. Bhatt

Rupesh Shah

Sonic Multani

Dhvaj Haria

Ashish Shah

Bhadresh Panchal

Ankur Khetan

Manan Atit

Rinkesh Pathak

Mohsin Accheava

 

Rights reserved with Cue Sports India
Last modified: Friday December 15, 2017 17:11:13 +0530