RESULTS

National 6Reds Men Championship 2021 - Bhopal

 

KNOCKOUTS
Last-32   Last-16   Quarter Finals   Semi Finals   FINAL  

J. Varun Kumar

Tamil Nadu

5

J. Varun Kumar

Tamil Nadu

4

Shivam Arora

Maharashtra

4

Himanshu Jain

Telangana

5

Manan Chandra

PSPB

1

Neeraj Kumar

Railways

2

Shivam Arora

Maharashtra

5

Shivam Arora

Maharashtra

5

Divya Sharma

Haryana

3

Sundeep Gulati

Delhi

2

Himanshu Jain

Telangana

5

Himanshu Jain

Telangana

6

Himanshu Jain

Telangana

5

Mahesh Jagdale

Maharashtra

3

Malkeet Singh

Railways

2

Malkeet Singh

Railways

5

Aditya Mehta

PSPB

5

Aditya Mehta

PSPB

2

Brijesh Damani

PSPB

4

Manan Chandra

PSPB

6

Karthik B.C.

Karnataka

2

Santosh R.

Karnataka

3

Brijesh Damani

PSPB

5

Brijesh Damani

PSPB

5

Kreishh Gurbaxani

Maharashtra

5

Kreishh Gurbaxani

Maharashtra

3

Manan Chandra

PSPB

6

Anurag Giri

Madhya Pradesh

1

Manan Chandra

PSPB

5

Manan Chandra

PSPB

5

Rahul Sachdev

Maharashtra

4

Shoaib Khan

Delhi

2

R. Girish

Railways

2

S. Shrikrishna

PSPB

6

S. Shrikrishna

PSPB

6

S. Shrikrishna

PSPB

7

R. Girish

Railways

5

S. Shrikrishna

PSPB

5

S. Shrikrishna

PSPB

5

Mohd. Saif Khan

West Bengal

4

Pankaj Advani

PSPB

5

Pankaj Advani

PSPB

2

Dhvaj Haria

PSPB

4

Hrithik Jain

Madhya Pradesh

1

Sourav Kothari

PSPB

1

Dhvaj Haria

PSPB

5

Dhvaj Haria

PSPB

5

Kamal Chawla

Railways

5

Kamal Chawla

Railways

5

Kamal Chawla

Railways

3

Vijay Nichani

Tamil Nadu

4

Pushpender Singh

Railways

0

Mohd. Hussain Khan

Railways

5

Mohd. Hussain Khan

Railways

3

Faisal Khan

Railways

3

Anuj Uppal

Delhi

5

Anuj Uppal

Delhi

3

Vijay Nichani

Tamil Nadu

6

Digvijay Kadian

Haryan

4

Vijay Nichani

Tamil Nadu

5

Vijay Nichani

Tamil Nadu

5

Ishpreet Singh

PSPB

4

Frame Scores

FINAL

S. Shrikrishna beat Manan Chandra :: 7-1 ()

 

Semi Finals

Manan Chandra beat Himanshu Jain :: 6-5 ()

S. Shrikrishna beat Vijay Nichani :: 6-4 ()

 

Quarter Finals

Himanshu Jain beat Shivam Arora :: 6-4 (44-22, 45-09, 40-16, 41-28, 32-21, 00-43, 29-38, 20-46, 31-33, 39-18)

Manan Chandra beat Brijesh Damani :: 6-4 (35-08, 06-41, 55-00, 30-35, 53-05, 36-18, 47-09, 01-49, 15-31, 47-13)

S. Shrikrishna beat Dhvaj Haria :: 6-4 (12-47, 10-71, 38-00, 01-59, 02-57, 35-34, 54-13, 47-00, 51-06, 36-33)

Vijay Nichani beat Kamal Chawla :: 6-3 (32-23, 39-17, 33-30, 11-37, 15-39, 42-14, 00-56, 42-32, 47-00)

 

Last-16 Stage

Shivam Arora beat J. Varun Kumar :: 5-4 (66(40)-00, 66-00, 01-32, 05-40, 70(70)-00, 71(70)-00, 11-34, 10-61, 41-01)

Himanshu Jain beat Malkeet Singh :: 5-2 (68-00, 38-16, 25-35, 37-13, 12-51, 52-00, 48-00)

Brijesh Damani beat Aditya Mehta :: 5-2 (12-45, 75-14, 37-00, 24-32, 33-31, 37-04, 53-05)

Manan Chandra beat Kreishh Gurbaxani :: 5-3 (36-20, 62-00, 26-37, 06-64(64), 40-45, 43-01, 73(73)-04)

S. Shrikrishna beat R. Girish :: 5-2 (69-00, 38-08, 28-41, 12-36, 39-25, 39-00, 68(66)-00)

Dhvaj Haria beat Pankaj Advani :: 5-2 (60(60)-05, 52(52)-07, 45-06, 38-28, 04-60(56), 00-47, 49-11)

Kamal Chawla beat Mohd. Hussain Khan :: 5-3 (01-37, 15-39, 50-14, 52-15, 47-16, 40-01, 17-30, 36-00)

Vijay Nichani beat Anuj Uppal :: 5-3 (17-37, 35-36, 15-43, 46-11, 66-00, 58-13, 43-00, 40-39)

 

Last-32 Stage

J. Varun Kumar beat Neeraj Kumar :: 5-2 ()

Shivam Arora beat Divya Sharma :: 5-3 ()

Himanshu Jain beat Sundeep Gulati :: 5-2 ()

Malkeet Singh beat Mahesh Jagdale :: 5-3 ()

Aditya Mehta beat Karthik B.C. :: 5-2 ()

Brijesh Damani beat Santosh R. :: 5-3 ()

Kreishh Gurbaxani beat Anurag Giri :: 5-1 ()

Manan Chandra beat Rahul Sachdev :: 5-4 ()

R. Girish beat Shoaib Khan :: 5-2 ()

S. Shrikrishna beat Mohd. Saif Khan :: 5-4 ()

Pankaj Advani beat Hrithik Jain :: 5-1 ()

Dhvaj Haria beat Sourav Kothari :: 5-1 ()

Kamal Chawla beat Pushpender Singh :: 5-0 ()

Mohd. Hussain Khan beat Faisal Khan :: 5-3 ()

Anuj Uppal beat Digvijay Kadian :: 5-4 ()

Vijay Nichani beat Ishpreet Singh :: 5-4 ()

 

 

Group A
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Pankaj Advani - PSPB

  4 4 4 3 3 12 7 5 1.6 1
2

Vinayak Agarwal - UP

2   2 2 3 0 6 12 -6 -2.0 4

3

Santosh R. - KTK

3

4

 

.

1

0

3

4

-1

.

.

4

Vishwajeet Mohan - UP

2

4

.

 

2

1

6

6

0

.

.

Frame Scores

Pankaj Advani beat Santosh R. :: 4-3 ()

Vishwajeet Mohan beat Vinayak Agarwal :: 4-2 ()

Pankaj Advani beat Vishwajeet Mohan :: 4-2 ()

Group B
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Ishpreet Singh - MH

  4 4 4 3 3 12 2 10 3.3 1
2

Neeraj Kumar - RLY

1   2 4 3 1 7 10 -3 -1.0 .

3

Taaha Khan - MH

0

4

 

.

2

1

4

6

-2

.

.

4

Bharat Sisodiya - MP

1

2

.

 

2

0

3

8

-5

.

.

Frame Scores

Ishpreet Singh beat Taaha Khan :: 4-0 ()

Neeraj Kumar beat Bharat Sisodiya :: 4-2 ()

Ishpreet Singh beat Bharat Sisodiya :: 4-1 (38-29, 00-61, 48-00, 40-23, 51-12)

Taaha Khan beat Neeraj Kumar :: 4-2 ()

Group C
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Brijesh Damani - PSPB

  4 4 4 3 3 12 7 5 1.6 1
2

E. Pandurangaiah - RLY

2   2 4 3 1 8 10 -2 -0.6 3

3

Digvijay Kadian - HR

3

4

 

4

3

2

11

7

4

1.3

2

4

Dhruv Sitwala - PSPB

2

2

1

 

3

0

5

12

-7

-2.3

4

Frame Scores

Brijesh Damani beat Dhruv Sitwala :: 4-2 (68-01, 07-53(53), 19-49, 47-08, 41-00, 52-00)

Digvijay Kadian beat E. Pandurangaiah :: 4-2 ()

Brijesh Damani beat Digvijay Kadian :: 4-3 (25-33, 19-47, 25-38, 42-32, 57-09, 45-00, 74-08)

E. Pandurangaiah beat Dhruv Sitwala :: 4-2 ()

Group D
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Nitesh Madaan - RLY

  4 1 4 3 2 9 10 -1 -0.3 .
2

Mahesh Jagdale - MH

3   . . 1 0 3 4 -1 . .

3

Md. Saif Khan - WB

4

.

 

4

2

2

8

1

7

.

.

4

Ranveer Singh Marwa - GJ

3

.

0

 

2

0

3

8

-5

.

.

Frame Scores

Nitesh Madaan beat Ranveer Singh Marwa :: 4-3 (46-21,00-52(43),38(38)-00,8-36,14-45,50-32,45-33)

Mohd. Saif Khan beat Nitesh Madaan :: 4-1 ()

Group E
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Sourav Kothari - PSPB

  . . 1 1 0 1 4 -3 . .
2

Shahbaaz Adil Khan - PSPB

.   3 3 2 0 6 8 -2 . .

3

M.L. Lakshman - Karnataka

.

4

 

.

1

1

4

3

1

.

.

4

Kreishh Gurbaxani - MH

4

4

.

 

2

2

8

4

4

.

.

Frame Scores

Kreishh Gurbaxani beat Sourav Kothari :: 4-1 (02-37, 36-12, 42(34)-23, 64(63)-00, 61(49)-05)

Group F
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Pushpender Singh - RLY

  4 3 4 3 2 11 10 1 0.3 2
2

S. Dilip Kumar - TN

3   1 4 3 1 8 10 -2 -0.6 3

3

Divya Sharma - HR

4

4

 

3

3

2

11

8

3

1.0

1

4

Ashutosh Padhy - OD

3

2

4

 

3

1

9

11

-2

-.06

4

Frame Scores

Pushpender Singh beat S. Dilip Kumar :: 4-3 ()

Ashutosh Padhy beat Divya Sharma :: 4-3 ()

Pushpender Singh beat Ashutosh Padhy :: 4-3 ()

Divya Sharma beat S. Dilip Kumar :: 4-1 (00-40, 45-18, 38-29, 60-06, 39-25)

Group G
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Akshay Kumar - UP

  0 4 3 3 1 7 10 -3 . .
2

J. Varun Kumar - TN

4   . 4 2 2 8 0 8 . .

3

Sean Davis - KTK

2

.

 

1

2

0

3

8

-5

.

.

4

R. Girish - RLY

4

0

4

 

3

2

8

8

0

0.0

.

Frame Scores

R. Girish beat Akshay Kumar :: 0-0 ()

Akshay Kumar beat Sean Davis :: 4-2 (15-26, 14-41, 54-00, 51-00, 42-23, 41-21)

Group H
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Vijay Nichani - TN

  . 2 . 1 0 2 4 -2 . .
2

Mushtaq Khan - TL

.   1 3 2 0 4 8 -4 . .

3

Rahul Sachdev - MH

4

4

 

4

3

3

12

3

9

3.0

1

4

Sachin Parihar - MP

.

4

0

 

2

1

4

7

-3

.

.

Frame Scores

-- beat -- :: 0-0 ()

Group I
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Aditya Mehta - PSPB

  4 4 4 3 3 12 4 8 2.6 1
2

Hrithik Jain - MP

1   4 4 3 2 9 5 4 1.3 2

3

Monu Chaudhary - DL

2

0

 

.

2

0

2

8

-6

.

.

4

Nikhil Saigal - MH

1

1

.

 

2

0

2

8

-6

.

.

Frame Scores

Aditya Mehta beat Nikhil Saigal :: 4-1 (36-23, 68(68)-00, 47(47)-15, 14-43, 59-08)

Hrithik Jain beat Monu Chaudhary :: 4-0 (39-11, 48-22, 29-20, 09-37, 58(58)-06)

Group J
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Himanshu Jain - TL

  . . 4 1 1 4 1 3 . .
2

Faisal Khan - RLY

.   4 4 2 2 8 6 2 . .

3

Paras Gupta - UP

.

3

 

.

1

0

3

4

-1

.

.

4

Mohd. Shoaib Khan - RLY

1

3

.

 

2

0

4

8

-4

.

.

Frame Scores

Faisal Khan beat Mohd. Shoaib Khan :: 4-3 ()

Group K
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Piyush Kushwaha - MP

  3 4 4 3 2 11 5 6 2.0 1
2

Manan Chandra - PSPB

4   2 4 3 2 10 10 0 0.0 2

3

Shoaib Khan - DL

1

4

 

.

1

1

4

2

2

.

.

4

Jenil Patel - GJ

0

3

.

 

2

0

3

8

-5

.

.

Frame Scores

Shoaib Khan beat Manan Chandra :: 4-2 ()

Piyush Kushwaha beat Jenil Patel :: 4-0 (38-00,47-04,49-07,39-23)

Manan Chandra beat Jenil Patel :: 4-3 (41-08, 03-40, 40-14, 00-43, 43-00, 23-26, 43-05)

Group L
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Md. Hussain Khan - RLY

  1 4 . 2 1 5 5 0 . .
2

Sundeep Gulati - DL

4   4 4 3 3 12 5 7 2.3 1

3

Rajat Khaneja - HR

1

2

 

.

2

0

3

8

-5

.

.

4

K. Srinu - RLY

.

2

.

 

1

0

2

4

-2

.

.

Frame Scores

Sundeep Gulati beat Rajat Khaneja :: 4-2 (37-12, 21-57, 19-45, 62-00, 41-31, 28-16)

Group M
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Dhvaj Haria - PSPB

  . 4 4 2 2 8 1 7 . .
2

Anurag Giri - MP

.   4 4 2 2 8 3 5 . .

3

Kankan Shamsi - UP

1

2

 

.

2

0

3

8

-5

.

.

4

Karmesh Patel - GJ

0

1

.

 

2

0

1

8

-7

.

.

Frame Scores

Dhvaj Haria beat Karmesh Patel :: 4-0 (69(61)-00,45(41)-05,42-01,75(75)-00)

Anurag Giri beat Kankan Shamsi :: 4-2 ()

Group N
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Anuj Uppal - DL

  . 4 2 2 1 6 4 2 . .
2

Ketan Chawla - MP

.   0 4 2 1 4 5 -1 . .

3

Rovin D'Souza - RLY

0

4

 

.

2

1

4

4

0

.

.

4

Karthic B.C. - KTK

4

1

.

 

2

0

5

6

-1

.

.

Frame Scores

Rovin D'Souza beat Ketan Chawla :: 4-0 ()

Group O
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Malkeet Singh - RLY

  . 4 4 2 2 8 2 6 . .
2

S. Shrikrishna - PSPB

.   4 4 2 2 8 4 4 . .

3

Gerard Downes - WB

0

3

 

.

2

0

3

8

-5

.

.

4

Harisht Taluja - MP

2

1

.

 

2

0

3

8

-5

.

.

Frame Scores

Malkeet Singh beat Harshit Taluja :: 4-2 ()

Group P
S. No.

Player

1 2 3 4 MP MW FW FL FD Avg. POS
1

Shivam Arora - MH

  3 4 4 3 2 11 5 6 2.0 2
2

Kamal Chawla - RLY

4   4 4 3 3 12 4 8 2.6 1

3

Aamer Hussain - WB

1

1

 

.

2

0

2

8

-6

.

.

4

Kalyan Singh - AP

0

0

.

 

2

0

0

8

-8

.

.

Frame Scores

Shivam Arora beat Kalyan Singh :: 4-0 (31-17, 44-04, 45-19, 32-29)

Kamal Chawla beat Aamer Hussain :: 4-1 ()